ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР- Интерни ревизор

Јавни оглас за отудјење Алибунар, ул.Ж.Зрењанина

Јавни оглас за отудјење Иланѕа, ул.Првомајска

Јавни оглас за отудјење Иланѕа, ул. М.Црњанског

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2024. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2024. ГОДИНУ

Конкурсна комисија за јавни конкурс за радно место „Нормативно правни и послови управљања имовином“ -ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА

Конкурсна комисија за јавни конкурс за радно место „Послови заштите и остваривања личних и колективних права избеглих, прогнаних и расељених лица и послови координатора за ромска питања “ – ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА

Конкурсна комисија за јавни конкурс за радно место „Заменик матичара МП Владимировац“ – ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА

Конкурсна комисија за јавни конкурс за радно место „Заменик матичара МП Владимировац“

Конкурсна комисија за јавни конкурс за радно место „Послови заштите и остваривања личних и колективних права избеглих, прогнаних и расељених лица и послови координатора за ромска питања “

Конкурсна комисија за јавни конкурс за радно место „Нормативно правни и послови управљања имовином“

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР – НОРМАТИВНО – ПРАВНИ И ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ,

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР – ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ И ОСТВАРИВАЊА ЛИЧНИХ И
КОЛЕКТИВНИХ ПРАВА ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
И ПОСЛОВИ КООРДИНАТОРА ЗА РОМСКА ПИТАЊА,

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР – ЗАМЕНИК МАТИЧАРА МП ВЛАДИМИРОВАЦ

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ “ТРИФОЛИЈУМ” У АЛИБУНАРУ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМИЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КАНДИДАТА ЗА ВОЈНО СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ СКЛАДИШТАРИМА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА И ТРАНСПОРТА УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА И ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊА УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2024. ГОДИНУ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КАНДИДАТА ЗА ВОЈНО СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У 2023. ГОДИНИ.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРИЈАВА ЗА ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋИ У ВИДУ ДОДЕЛЕ ДРВА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ СА БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЈАВНИ КОНКУРСИ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖИЈЕМ ЗА ДЕЦЕМБАРСКИ УПУТНИ РОК 2022. ГОДИНЕ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД – БАНАТ 2

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД – БАНАТ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД – ДАЛЕКОВОД

ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ОКРУЖЕЊЕМ ЗА ПОТПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2022. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2022. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2022. ГОДИНУ

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ЗА 2022.Г.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Конкурс за подстицаје за развој пољопривреде

Јавни позив за услуге скидања и транспорта робе са усева у државној својини

Јавни позив складиштарима за складиштење пољопривредних производа

Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2021. години

Јавни конкурс за спровођење јавних радова

Јавни конкурс за пројекте НВО

Јавни конкурс за пројекте цркава

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2021. години

Одлука о расписивању трећег огласа за продају меркантилног кукуруза, пшенице и тритикала рода 2019. године

Одлука о расписивању другог јавног огласа за продају меркантилног кукуруза, пшенице и тритикала рода 2019. године

Одлука о расписивању јавног огласа за продају меркантилног кукуруза, пшенице и тритикала рода 2019. године

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2021. години

Јавни оглас за давање у закуп пословних простора на територији општине Алибунар методом јавног надметања

Јавни конкурс за финансирање програма у области спорта

Добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Јавни оглас за давање у закуп пословних простора на територији Општине Алибунар методом јавног надметања

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Општине Алибунар – нормативно правни послови

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Општине Алибунар

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге – геодетске услуге за потребе пољопривредног и грађевинског земљишта до привођења намени

Други јавни позив складиштарима за складиштење пољопривредних производа

Други јавни позив за вршење услуге скидања и транспорта усева са пољопривредног земљишта у државној својини

План детаљне регулације за реконструкцију и доградњу далековода 100кв БР. 151/2 ТЦ Панчево 2 – ТЦ Алибунар, деоница од ТЦ панчево 2 до стуба бр. 99, на територији Општине Алибунар – елаборат за рани јавни увид

Јавни оглас – добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије

Јавни оглас за давање у закуп пословних простора на територији општине Алибунар методом јавног надметања

Јавни конкурс за реализацију програма стручне праксе у 2020. години

Јавни конкурс за спровођење јавних радова у 2020. години

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката цркава и верских организација из буџета општине Алибунар за 2020. годину

Јавни позив за избор корисника за доделу пакета грађевинског материјала намењених побољшању услова становања избеглим лицима

Одлука о додели уговора за набавку услуге – уништавање амброзије на територији општине Алибунар

Преузимање докумената везана за складиштење пољопривредних производа

Јавни позив складиштарима за складиштење пољопривредних производа

Јавни позив за вршење услуге скидања и транспорта усева са пољопривредног земљишта у државној својини

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта 350-50/2020-05

Конкурс за упис деце у целодневни боравак ( од једне године до поласка у школу) и полудневни боравак (припремни предшколски програм) за школску-радну 2020/2021.годину.

План детаљне регулације за реконструкцију и доградњу ДБ 100кВ БР. 151*3 ТЦ Алибунар – ТЦ Вршац

Израда плана детаљне регулације доводних далековода 400Кв за комплекс електроелектране “Вабат” у општини Алибунар

Јавни оглас за ИИ круг лицитације пољопривредног земљишта у државној својини

Јавни оглас за давање у закуп пословних простора на територији општине Алибунар методом јавног надметања

Медијска промоција ДСВР за упутни рок “Март 2020” и КРО “Септембар 2020”

Оглас о излагању плана на јавни увид

Јавни конкурс за финансирање програма у области спорта

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области информисања

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце за резервне официре

Материјал за рани јавни увид плана детаљне регулације за ветропарк “Банат” у општини Алибунар

Материјал за рани јавни увид плана детаљне регулације за ветропарк “Банат 2” у општини Алибунар

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар

Јавни позив интерно расељеним лицима за избор корисника помоћи за побољшавање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућеницом

Листа вредовања и рангирања пријављених програма и проејката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађана из буџета општине Алибунар у 2019. год

Јавни конкурс за пројекте цркава

Други јавни позив за вршење услуге скидања и транспорта усева са пољопривредног земљишта у државној својини

Јавни позив за вршење услуге скидања и транспорта усева са пољопривредног земљишта у државној својини

Јавни позив складиштарима за складиштење пољопривредних производа

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката невладине организације

Позив на јавну расправу

Јавни оглас за давање у закуп пословних простора на територији општине Алибунар методом јавног надметања

Конкурс за пријем учесника гимназија у други и трећи разред Војне гимназије

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области информисања

Јавни конкурс за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2019. години

Оглас за рани јавни увид плана детаљне регулације за ветропарк “Банат” у општини Алибунар

Оглас за лицитацију пољопривредног земљишта у општини Алибунар за други круг јавног надметања

Пријава на оглас за лицитацију пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за први круг јавног надметања за 2018. годину

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години, Конкурс објављен у дневном листу ”Дневник” дана 01.11.2018.г

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР (Постављање начелника Општинске управе општине Алибунар), Објављено у дневном листу Дневник 17.08.