Површина, км2, 2007.

602

Број насеља, 2007.

10

Број становника према Попису 1991.

21608

Број становника према Попису 2002.

22954

Пораст или пад становништва 1991. - 2002.

-1976

Укупно становништво испод 7 год. - Попис 2002.

1541

Укупно становништво од 7-14 год. - Попис 2002.

2203

Укупно становништво од 65 и више год. - Попис 2002.

4441

Радно способно становништво (укупно) - Попис 2002.

14673

Радно способно мушко становништво (од 15 - 64 год.) - Попис 2002.

7450

Радно способно женско становништво (од 15 - 64 год.) - Попис 2002.

7223

Женско становништво (од 15 - 49 год.) - 2002.

4935

Природни прираштај, 2007. - број

-219

Природни прираштај, 2007. - на 1000 становника

-10.1

Укупан број запослених, 2007. - годишњи просек

3129

Удео жена у укупном броју запослених (%), 2007. - годишњи просек

40.4

Број запослених на 1000 становника, 2007. - годишњи просек

145

Запослени у предузећима, установама, задругама и др. орг. (%), 2007. - годишњи просек

2630

Лица која самостално обављају делатност (%), 2007. - годишњи просек

16

Пољопривредна површина (ха), 2007.

51330

Укупна обрасла шумска површина (ха), 2007.

2826

Број изграђених станова на 1000 становника, 2007.

0

Укупна дужина путева (км), 2007.

82

Дужина путева са савременим коловозом (км), 2007.

82

Број телефонских претплатника, 2007.

8168

Просечан број ноћења домаћих туриста, 2007.

4.8

Просечан број ноћења туриста из иностранства, 2007.

3

Зараде по запосленом 2007. без пореза и доприноса по секторима делатности - просек

18227

Редовне основне школе, 2006/2007

11

Ученици основних школа,2006/2007

1973

Средње школе, 2006/2007

1

Ученици средњих школа, 2006/2007

675

Број становника на 1 лекара, 2007.

745