02. 11. 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Део јединственог бирачког списка за подручје општине Алибунар, на основу кога ће се 17. децембра 2023. године одржати избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, изложен је на увид у Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за општу управу и грађанска стања, Алибунар, Трг слободе 4, у шалтер сали.
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Грађани могу извршити увид у бирачки списак, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова и поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку података у бирачком списку до 01. децембра 2023. године у 24.00 часа, након чега се бирачки списак закључује. Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку података у бирачком списку подноси се Општинској управи општине Алибунар.
Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани.
После закључења бирачког списка од 02. до 13. децембра 2023. године у 24.00 часа (најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора) грађани захтев за промене у јединственом бирачком списку могу поднети Министарству државне управе и локалне самоуправе непосредно или преко Општинске управе општине Алибунар, по месту пребивалишта.
Грађани могу од расписивања избора до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, 25. новембра 2023. године у 24.00 часа поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања).
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка и лице за пружање техничке подршке дужни су да поступају у складу са Законом о заштити података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе: https://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak/ уношењем податка о јединственом матичном броју грађана и регистарском броју личне карте, односно броју пасоша.
Начелница Општинске управе Алибунар
Сања Жебељан, дипл.правник

 

ОЗНÁМЕНИЕ О НАХЛИАДНУТÍ ДО ЧАСТИ ЈЕДНОТНÉХО ЗОЗНАМУ ВОЛИЧОВ ПРЕ ОБЛАСŤ ОБЦЕ АЛИБУНАР

АВИЗ ЦУ ПРИВИРЕ ЛА ВЕРИФИЦАРЕА ЛИСТЕИ ЕЛЕЦТОРАЛЕ УНИЦЕ ПЕНТРУ ТЕРИТОРИУЛ ЦОМУНЕИ АЛИБУНАР