07. 04. 2023.

У циљу информисања јавности и реализације обавезе прописаних законом,  достављамо Вам  текст ЈАВНОГ ОГЛАСА за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војно стручно оспособљавање за резервне официре, Обавештење за јавност Центра Министарства одбране Панчево Доборовољно служење војног рока са оружјем „Јун 2023“ и упућивање слушалаца на Војно стручно оспособљавање за резервне официре „Септембар 2023“ а која су од општег јавног значаја –  ради постављања на интернет страни наше Општине, у секцији информације од општег значаја за грађне.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КАНДИДАТА ЗА ВОЈНО СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ

НАЧЕЛНИК ОУ,

Сања Жебељан