Упутство за припрему буџета за 2024. год.

1. УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2024. ГОДИНУ, СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2025. И 2026. ГОДИНУ – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 2. Образци за програмски буџет – предефинисани 3. Захтев за финансирање новог капиталног пројекта 4. Полугодишњи извештај о учинку програма за 2023. годину 5. Број запослених у 2024. год 6. УПУТСТВО ЗА … Цонтинуед

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗА ОБЈЕКТЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ „БАНАТ – 5“ (ВЕТРОЕЛЕКТРАНА/СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА) У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗА ОБЈЕКТЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ „БАНАТ – 5“ (ВЕТРОЕЛЕКТРАНА/СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА) У ОПШТИНИ АЛИБУНАР   Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 03.07.2023. год. закључно са 17.07.2023.год. Елаборат за рани јавни увид је изложен сваког радног дана, … Цонтинуед