ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ Кредитна подршка – финансирање односно суфинасирање камате за пољопривредне кредите Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња Инвестиције у физичку имовину пошопривредних газдинства-набавка опреме за пчеларство и набавка нових пчелиљих друштава Регреси-регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга