Општина Алибунар је сагласно члану 88. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 91/19) Ускладио План јавних набавки за 2020 годину. У усклађеном Плану јавних набавки за 2020 годину, су само јавне набавке за који поступци јавних набавки нису покренути до 01.07. 2020. године.

План јавних набавки