15. 12. 2022.

Данас је у општини Алибунар потписано 25 уговора са извођачима радова и грађанима за енергетску санацију породичних кућа и станова на чијим стамбеним објектима ће бити вршени радови. Средства за суфинансирање обезбеђена су у буџету општине Алибунар. Суфинансираће се: замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и породичне куће, постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће, набавка и инсталација котлова на природни гас, грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове, замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове. Општина Алибунар је по први пут спровела програм мера енергетске санације заједно са Министартсвом рударства и енергетике РС са чиме ће се наставити и следеће године, обзиром да су предлогом Одлуке о буџету општине Алибунар за 2023. годину предвиђена средства за примену мера енергетске ефикасности.