26. 12. 2022.

Данас је у општини Алибунар председница општине Алибунар потписала 248 уговора са пољопривредницима као резултат успешно релизованог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алибунар за 2022. годину.
У оквиру наведеног програма реализоване су следеће мере:
– Подстицаји у виду регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), по основу којег је 33 лица остварило право на подстицаје у укупном износу од 763.066,66 динара,
– Подстицаји у виду кредитне подршке – финансирање односно суфинансирање камате за краткорочне и дугорочне пољопривредне кредите, по основу којег је 22 лица остварило право на пдстицаје у укупном износу од 2.545.383,15 динара,
– Подстицаји за набавку опреме за пчеларство и набавку нових пчелињих друштава, по основу којег је 59 лица остварило право на подстицаје у укупном износу од 1.749.758,34 динара,
– Подстицаји за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, по основу којег је 96 лица остварило право на подстицаје у укупном износу од 3.040.942,92 динара,
– Подстицаји за суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда, свиња, оваца, коза и живине, по основу којег је 38 лица остварило право на подстицаје у укупном износу од 988.838,35 динара .
Од планираних 10 милиона динара, реализован је износ од 9.087.989,42 динара који ће бити исплаћен на рачуне пољопривредника у наредних неколико дана, односно до краја 2022. године. Обзиром да је одзив пољопривредника на расписане конкурсе био готово дупло већи него у претходној 2021. години, са истом праксом ћемо наставити и у наредној буџетској години како бисмо нашим пољопривредницима пружили потребну подршку. Том приликом председница општине Алибунар Зорана Братић честитала је присутнима Новогодишње празнике, уз жељу да наредна година буде успешнија.