19. 02. 2024.

Од почетка фебруара месеца на територији општине Алибунар евидентиран је велики пораст пожара на отвореном. Подсећамо да је Законом о заштити од пожара (члан 50.) забрањено спаљивање биљних остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака а да је запрећена казна за правна лица од 300.000 до 1.000.000 динара док је за физичка лица у износу од 10.000 динара. Такође чланом 46. истог Закона забрањено је ложење ватре у шуми и на удаљености 200 метара од руба шуме. За непоштовање ове одредбе Закона запрећена је казна за физичка лица од 10.000 до 50.000 динара.

Иако је Законом о заштити од пожара и другим Законима забрањено спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака, ова појава је и даље веома заступљена.

Немојте спаљивати биљне остатке. Сачувајмо земљиште за будудће генерације.

Лице које је изазавало пожар дужно је да ватрогасно-спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у складу са посебним прописима.

Спаљивањем биљних остатака често долази до неконтролисаних пожара на отвореном, који наносе велике материјалне штете и страдање људи.

Апелујемо на грађане општине Алибунар да пруже пуну подршку надлежним органима у спречавању пожара, да уколико потребе захтевају делују брзо у интервенцији гашења пожара, да пријаве лица која својим неодговорним и несавесним понашањем изазивају штету и опасност по људе и имовину.

 

Општина Алибунар