26. 10. 2023.

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 58. седници, одржаној дана 25.10.2023.г. расписало Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алибунар. Циљ спровођења ових мера је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Алибунар.

Домаћинства која испуњавају услове за доделу средстава на основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алибунар за 2023. годину могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Мере које ће се суфинансирати средствима буџета општине Алибунар су:

  • Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача;
  • Постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору;
  • Постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице;
  • Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас;
  • Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу;
  • Уградња топлотних пумпи;
  • Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора

Напомена: Ова мера се може применити само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котла или пећи) ефикаснијим, из става 1, тачка 4) или 5) или 6) овог одељка;

  • Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде;
  • Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

 

Право учешћа на Јавном позиву имају привредни субјекти који врше испоруку и уградњу материјала, опреме и уређаја за енергетску санацију путем мера енергетске ефикасности и који испуњавају услове прописане Јавним позивом и Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта ”Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији”.

Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта ”Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији”, а најдуже до 30.11.2027. године. За све време трајања пројекта Комисија за реализацију мера енергетске санације у општини Алибунар формира листу директних корисника (привредних субјеката) који могу  пружити услугу крајњим корисницима (физичким лицима) у вези реализације пројекта. Листа се прати и допуњује периодично, оквирно на сваких петнаест дана.

Након објаве прве листе, Општина Алибунар ће започети поступак одабира крајњих корисника (домаћинстава) путем јавног позива.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на електронску адресу: cistaenergija@alibunar.org.rs

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници линк: www.alibunar.org.rs/energetskasanacijakucaistanova.