01. 06. 2023.

Општинско веће општине Алибунар је на седници од 31. маја 2023. године расписало Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2023. годину.

За ову намену опредељено је укупно 3,8 милиона динара, од чега за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 3 милиона, а за дневне услуге у заједници у области социјалне и дечје заштите 800.000 динара.

Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) које су регистроване на територији општине Алибунар, односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Алибунар као општинске, међуопштинске или републичке организације. Невладина организација мора обезбедити учешће од најмање 10% од укупне вредности пројекта.

Једно удружење може учествовати само са једним предлогом пројекта.

Минимални износ средстава који се додељује по пријави је 30.000,00 динара, а максимални износ је 200.000,00 динара.

Рок за подношење пријава на конкурс је 20 дана од дана објављивања јавног конкурса у ”Службеном листу општине Алибунар”, што значи да је рок за подношење пријава је од првог до двадесетог јуна 2023. године.

Обрасци се могу преузети са званичне интернет презентације општине Алибунар, одељак ”Огласи и конкурси”.”Огласи и конкурси”.