01. 06. 2023.

Општинско веће општине Алибунар је на седници од 31. маја 2023. године расписало Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката цркава и верских организација из буџета општине Алибунар за 2023. годину.

За ову намену опредељено је укупно 4 милиона динара.

Средства по овом конкурсу додељују се црквама и верским организацијама које су уписане у Регистар цркава и верских заједница који се води при министарству надлежном за послове вера, а које делују на територији општине Алибунар. Путем конкурса додељује се 100% од планираних и расположивих средстава у буџету општине на годишњем нивоу, од којих се за градитељску делатност додељује 90%, а за остале намене 10% планираних и расположивих средстава.

Цркве и верске заједнице могу учестовати са највише две пријаве, а средства из буџета општине Алибунар додељују се за суфинансирање једног програма/пројекта.

Рок за подношење пријава на конкурс је 20 дана од дана објављивања јавног конкурса у ”Службеном листу општине Алибунар”, што значи да је рок за подношење пријава је од првог до двадесетог јуна 2023. године.

Обрасци се могу преузети са званичне интернет презентације општине Алибунар, одељак ”Огласи и конкурси”.”Огласи и конкурси”.