10. 08. 2022.

Републички завод за статистику објављује Ранг-листу пријављених кандидата за пописиваче.

За кандидате са територије општине Алибунар који се позивају у другу фазу селекције (предаја документације и тестирање познавања рада на рачунару) на Ранг-листи је наведен термин и место тестирања.

Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и тестирања познавања рада на рачунару.

Ранг-листу кандидата може се видети овде.

Списак документације коју је потребно предати приликом доласка на тестирање може се видети – овде.