Преузимање документа везана за сервис и одржавање клима уређаја

1. Позив за прикупљење понуда