08. 08. 2022.

Као одговорна локална самоуправа која брине о својим грађанима, посебно деци, Општина Алибунар већ више од годину дана, активно ради и предузима мере за обезбеђивање средстава за изградњу новог објекта вртића у Банатском Карловцу у оквиру Пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије који је финансиран од стране Светске банке.

Општина Алибунар и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије позивају заинтересовану јавност на јавне консултације за План за управљање животном средином и социјалним окружењем за пројекат изградње новог објекта вртића у Банатском Карловцу. Увид у план може се извршити на интернет страници општине Алибунар https://alibunar.org.rs и на интернет страници ЕЦЕЦ пројекта https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=221 где је постављен ЕСМП документ, као и непосредно радним данима у времену од 07,00 до 15,00 часова у малој сали општине Алибунар, на адреси Трг слободе 4, Алибунар до 15. августа 2022. године када ће бити одржане јавне консултације предметног плана са почетком у 10,00 часова.
Примедбе и мишљења у вези са овим планом подносе се у писаном облику и достављају се на адресу ЕЦЕЦ пројекта, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „ЗА ЕСМП АЛИБУНАР“, као и електронском поштом на адресу: ecec@mpn.gov.рс.