Преузимање докумената везана за набавку добара – набавка путничког возила за потребе патронажне службе  Дома Здравља Алибунар

1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација