Преузимање докумената везана за набавку услуге – геодетске услуге за потребе пољопривредног и грађевинског земљишта до привођења намени

1. Конкурсна документација

2. Позив за подношење понуда