Преузимање докумената везана за набавку добара – набавка путничког возила за потребе патронажне службе  Дома Здравља Алибунар

1. Конкурсна документација

2. Позив за подношење понуда