Преузимање докумената везана за абавку услуге – одржавање јавних стабала која ометају функцију ваздушних водова
1. Конкурсна документација
2. Позив за подношење понуда