Преузимање докумената везана за набавку добара – набавка електричне енергије за потребе општине Алибунар

1. Конкурсна документација

2. Позив за подношење понуда