Преузимање докумената везана за јавну набавку геодетске услуге за потребе пољопривредног и грађевинског земљишта

1. Конкурсна документација
2. 
Позив за подношење понуда