08. 11. 2022.

Општина Алибунар је након усвајања Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алибунар за 2022. годину од стране Скупштине општине Алибунар, расписала конкурсе  за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде ради његове реализације. Расписани су слдећи конкурси:

  • Конкурс за подстицаје у виду регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање),
  • Конкурс за подстицаје у виду кредитне подршке – финансирање односно суфинансирање камате за краткорочне и дугорочне пољопривредне кредите,
  • Конкурс за подстицаје за набавку опреме за пчеларство и набавку нових пчелињих друштава,
  • Конкурс за подстицаје за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња и
  • Конкурс за подстицаје за суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда, свиња, оваца, коза и живине.

Конкурси са пријавним формуларима објављени су на сајту општине Алибунар www.алибунар.орг.рс. Рок за подношење пријава за конкурсе је 30. новембар 2022. године. Све информације о наведеним конкурсима пољопривредници могу добити на телефон број 013/642-102 или доласком у канцеларију број 36, Општинска управа општине Алибунар, ул. Трг слободе бр.4. Линк за преузимање конкурсне документације је https://alibunar.org.rs/konkurs-poljoprivreda/. Општина Алибунар позива све заинтересоване носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Алибунар да поднесу пријаве за остваривање права на подстицаје пољопривредним газдинствима.