Преузимање докумената везана за ЈН број 404-117/2019-04 “Инвестиционо одржавање кровног покривача на објекту фискултурне сале у Иланџи”
1. Одлука о измени уговора