Преузимање докумената везана за набавку добара – набавка канцеларијског материјала
1. Одлука о додели уговора