Преузимање докумената везана за набавку добара – набавка канцеларијског материјала
1. Обавештење о закљученом уговору