Преузимање докумената везана  за Набавку радова  реконструкција водозахвата – постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији водовода Николинци
1. Одлука о измени уговора о јавној набавци