Преузимање докумената везана за набавку услуге – геодетске услуге за потребе пољопривредног и грађевинског земљишта до привођења намени

1. Одлука о додели уговора