Преузимање докумената везана за набавку добара- набавка посуда за одлагање отпада на јавним површинама
1. Одлука о додели уговора