Преузимање докумената везана за набавку добара – набавка горива за потребе општине Алибунар
1. Одлука о додели уговора