Уговор о јавној набавци добара – набавка репрезентације за потребе Општине Алибунар, додељује се понуђачу – СЗТР “Бирач”, Пролетерска 84, из Банатског Карловца чија је понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 1/2018 од 23.11.2018. године, благовремена, одговарајућа прихватљива и прворангирана са понуђеном ценом 475.657,35 дин без ПДВ-а, односно ценом од 569.965,00 са ПДВ-ом. 

Преузмите текст целе Одлуке у “.пдф” формату