Одговор на питање и измена и допуна конкурсне документације за набавку добара – набавка електричне енергије за потребе општине Алибунар

1. Измена и допуна конкурсне документације

2. Питања и одговор