07. 11. 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ – ОПШТИНСКИ КОНКУРСИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

 

С обзиром да је Скупштина општине Алибунар 31.10.2023. године  усвојила Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алибунар за 2023. годину, уз Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању предходне сагласности на предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја оптине Алибунар за 2023. годину, Председник општине Алибунар је дана 03.11.2023. године донео одлуку о  расписивању пет следећих конкурса  за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде ради реализације наведеног програма:

-Конкурс за подстицаје у виду регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање),

-Конкурс за подстицаје у виду кредитне подршке – финансирање односно суфинансирање камате за краткорочне и дугорочне  пољопривредне кредите,

Конкурс за подстицаје за набавку опреме за пчеларство и набавку нових пчелињих друштава,

Конкурс за подстицаје за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња и

Конкурс за подстицаје за суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда, свиња, оваца и коза .

 

 О Б А В Е Ш Т А В А М О заинтересована регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Алибунар да се за детаљније информације о наведеним конкурсима  могу обратити Комисији за разматрање захтева за доделу средстава у циљу подршке спровођењу мера пољопривредне политике у општини Алибунар за 2023. годину на тел. 013/642-102 или доласком у канцеларију број 36 Општинске управе општине Алибунар, ул. Трг слободе бр. 4, као и да су конкурси са пријавним формуларом објављени на сајту општине Алибунар https://alibunar.org.rs/odluke-o-raspisivanju-konkursa-za-rasp/.