Преузимање докумената везана за закључење уговора за рачунарску опрему за потребе опремања канцеларије за младе 

1. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. 404-13/19-04