Обавештење о закљученом уговору за  Партију 2 и Партију 3 за  набавку добара  – набавка опреме за фискултурну салу ОШ “Братство и јединство” Алибунар

Партија 2  Обавештење о закљученом уговору

Партија 3  Обавештење о закљученом уговору