Преузимање докумената везана за Извођење радова на инвестиционом одржавању крова; Партија 1 – Инвестиционо одржавање крова на фискултурној сали у Николинцима.
1. Обавештење о закљученом уговору