08. 09. 2022.

Непосредни избори за чланове националних савета националних мањина биће одржани 13. новембра 2022. године.

Изборно право на изборима за чланове националних савета националних мањина имају припадници националне мањине који су уписани у посебан бирачки списак националне мањине. Право уписа у посебан бирачки списак има сваки  припадник националне мањине који је уписан у јединствени бирачки списак.

Упис у посебан бирачки списак се врши на основу писменог захтева, према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица.

Увид у посебан бирачки списак националних мањина, упис, брисање, измену, допуну или исправку података у посебном бирачком списку уз одговарајуће доказе грађани могу извршити сваког радног дана  од 07.00-15.00 часова у Општинској управи општине Алибунар, Алибунар, Трг слободе 4, у шалтер сали .

На сајту Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије www.минљмпдд.гов.рс   постављени су захтеви за упис и брисање из посебног бирачког списка, а могу се преузети и у Општинској управи општине Алибунар.

Посебан бирачки списак националне мањине закључује се 28. октобра 2022. године у 24,00 часа

После закључења посебног бирачког списка националне мањине најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине може се поднети Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије, непосредно или преко Општинске управе општине Алибунар по месту пребивалишта.

Од проглашења изборне листе право на увид у посебан бирачки списак националне мањине имају овлашћени представници подносилаца проглашених изборних листа.

Увид у посебан бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије  www.минљмпдд.гов.рс  уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Општинска управа општине Алибунар позива све бираче који су поднели захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине да провере да ли су уписани у посебан бирачки списак и да ли су њихови подаци у посебном бирачком списку ажурирани.

 

 

Начелница Општинске управе Алибунар

Сања Жебељан