Преузимање докумената везана за покретање преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуге – одржавање информационог система локалне пореске администрације.

1. Конкурсна документација

2. Обавештење о покретању преговарачког поступка