17. 11. 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Део јединственог бирачког списка за подручје општине Алибунар на основу кога ће се одржати избори за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, биће изложен на увид у Услужном центру општине Алибунар, Алибунар, ул. Трг слободе 4, сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова, најкасније до закључења бирачког списка 01.12.2023. године до 24,00 часа.
Грађани општине Алибунар могу вршити увид у део бирачког списка и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку података у бирачком списку уз одговарајуће доказе.
Грађани могу од расписивања за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 25.11.2023. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће се на изборима за парламент АПВојводине, изјашњавати по месту боравишта на територији општине Алибунар.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које је подносилац овластио. Уз захтев потребно је приложити овлашћење.
По закључењу бирачког списка све промене у бирачком списку врши Министарство за послове управе, најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора.
У поступку вршења увида у бирачки списак лица овлашћена за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак се може извршити и на интернет страници или www.мдулс.гов.рс/регистри/јединствени-бирацки-списак или www.алибунар.орг.рс/еуправа.
Додатне информације могу се добити на телефон: 013/641-060, или моб. Тел: 060/845 0006.