27. 04. 2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Део јединственог бирачког списка за подручје општине Алибунар на основу кога ће се одржати избори за одборнике у Скупштину општине Алибунар, биће изложен на увид у Услужном центру општине Алибунар, Алибунар, ул. Трг слободе 4, сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова, најкасније до закључења бирачког списка 17.05.2024. године до 24,00 часа.

Грађани општине Алибунар могу вршити увид у део бирачког списка и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку података у бирачком списку уз одговарајуће доказе.

Грађани могу од расписивања до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће се на изборима за одборнике за скупштину општине, изјашњавати по месту боравишта на територији општине Алибунар, Овај податак не може се мењати до окончања избора.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које је подносилац овластио. Уз захтев потребно је приложити овлашћење.

По закључењу бирачког списка све промене у бирачком списку врши Министарство за послове управе, најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора.

У поступку вршења увида у бирачки списак лица овлашћена за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак се може извршити и на интернет страници или www.мдулс.гов.рс/регистри/јединствени-бирацки-списак или www.алибунар.орг.рс/еуправа.

Додатне информације могу се добити на телефон:013/641-060 или 060/845-00-06.

Начелник Општинске управе Алибунар
Сања Жебељан

 

 

Обавештење на Румунском језику 

Обавештење на Словачком језику