02. 10. 2023.

Општини Алибуар су за 2023.годину додељена бесповратна новчана средстава из
буџета Аутономне покрајине Војводине за сузбијање одраслих комараца ради
спречавања даљег ширења заразне болести ГЗХ (Грозница Западног Нила).
Додатни третман третирања одраслих форми комараца на територији општине
Алибунар извршиће се дана 03. октобра 2023.године у вечерњим часовима и то
од почев 18,00 до 21,00 часова.
Уколико временски услови нису повољни, третман се помера за први наредни
повољан термин.

Третирање комараца се врши у свим насељима општине Алибунар, на делу
излетишта Девојачки бунар, са посебним освртом на критичне локације насеља
као што су паркови, гробља, појас канала ДТД код Јаношика и локација
''Шицарнице'' Алибунар.
Третирање – прскање одраслих форми комараца врши се са земље проласком
возила са УЛВ уређајима кроз све улице насеља коришћењем препарата Аqуа К-
Отхрине на бази делтаметрина.

Моле се пчелари да предузму све мере заштите пчела.

Третирање комараца изводи овлашћена стручна кућа ЕКО-САН ПЛУС ДОО
Београд са којима Општина Алибунар има склопљен уговор.