26. 09. 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА
О ИЗВОЂЕЊУ БОЈЕВОГ ГАЂАЊА

Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова
Републике Србије ће изводити бојево гађање на стрелишту „Банатски
Карловац“ локација „Позајмиште песка“, која се налази између насеља
Девојачки бунар и Банатски Карловац.
Гађање ће се изводити у периоду од 02.10. до 17.10.2023. године,
радним данима у времену од 08,00 до 15,00 часова, на стрелишту
„Банатски Карловац“, локација „Позајмиште песка“, која се налази између
насеља Девојачки бунар и Банатски Карловац, изводити бојево гађање.
У наведеном периоду, у времену од 07,00 до 16,00 часова, на
простору полигона, забрањује се кретање, задржавање и боравак људи,
животиња, моторних возила и сточних запрега.
Стрелишни простор, у коме ће се изводити бојево гађање, биће
обележен црвеним заставицама, таблицама са натписом „Не иди даље-гађа
се!“ и обезбеђен стражарима.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

Сања Жебељан