17. 01. 2024.

Центар Министарства одбране Панчево, обавештава заинтересована лица мушког и женског пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем ( мартовски упутни рок у 2024.) и Војно стручно оспособљавање за резервне официре ( мартовски упутни рок у 2024. години ).

 

Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају услове конкурса :

Општи услови:

– да је држављанин Републике Србије;

– да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);

– да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;

– да је здравствено способан за војну службу;

– да није одслужио војни рок са оружјем и

– да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

 

Поред општих услова кандидат за војно стручно оспособљавање за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:

– да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од значаја за Војску Србије;

– да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и

– да има позитивну безбедносну проверу

 

– Заинтересовани кандидати могу извршити пријаву за ДСВР и преко портала е- Управе

( апликација „ Добровољац“) или на шалтерима ЈП „ Поште Србије.“

 

Више информација могу добити на интернет страници   Министарства одбране www.мод.гов.рс, или у Центру Министарства Одбране Панчево, адреса Милоша Обреновића бр.1, Панчево, где могу поднети и пријаву.

 

После потписивања уговора који дефинише права и обавезе обе стране, кандидат одлази у

један од три центра за обуку Војске Србије- Сомбор, Ваљево или Лесковац.

Закон о војној, радној и материјалној обавези, прописује да служење војног рока траје шест

месеци.

 

Служење војног са оружјем је један од предуслова за заснивање радног односа у јединицама Војске Србије у статусу професионалног војника.

 

 

                                                                              Центар Министарства одбране Панчево