Добровољно служење војног рока са оружјем Децембарски упутни рок 2023

Обавештење за јавност

Центар Министарства одбране Панчево, обавештава заинтересована лица мушког и
женсоког пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно
служење војног рока са оружјем (упути рок децембар 2023. године).
Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 30 година
који испуњавају услове конкурса:
Општи услови:
-да је држављанин Републике Србије;
-да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора
због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
-да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној
дужности;
-да је здравствено способан за војну службу;
-да није одслужио војни рок са оружјем и
-да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

-Заинтересовани кандидати могу извршити пријаву за ДСВР и преко портала е-
Управе (апликација „Добровољац“) или на шалтерима ЈП „Поште Србије“:
Више информација могу добити на интернет страници Министарства одбране
www.мод.гов.рс , или у Центру Министарства одбране Панчево, адреса Милоша
Обреновића бр.1, Панчево, где могу поднети и пријаву.
После потписивања уговора који дефинише права и обавезе обе стране, кандидат
одлази у један од три центра за обуку Војске Србије – Сомбор, Ваљево или
Лесковац.
Закон о војној, радној и материјалној обавези, прописује да служење војног рока
траје шест месеци.
Служење војног рока са оружјем је један од предуслова за заснивање радног односа
у јединицама Војске Србије у статусу професионалног војника.

Центар Министарства одбране Панчево