02. 06. 2023.
  1. Обавештавају се лица која, без правног основа, користе државно пољопривредно земљиште на територији Општине Аливунар, да ће се приступити скидању усева уколико не плате накнаду за коришћење државног пољопривредног земљишта.

 

  1. Позивају се лица, која без правног основа, користе државно пољопривредно земљиште на територији Општине Алибунар, да се пријаве Пољочуварској служби општине Алибунар ради евидентирања парцеле, на основу чега ће бити утврђена накнада за коришћење државног пољопривредног земљишта. Плаћањем накнаде лица која, без правног основа, користе државно пољопривредно земљиште на територији Општине Алибунар, биће изузета од скидања усева.

 

  1. Обавештавају се лица која, без правног основа, користе државно пољопривредно земљиште на територији Општине Алибунар да им се забрањује скидање усева без плаћања накнаде за коришћење државног пољопривредног земљишта.

 

  1. На парцелама за које је утврђено да се користе без правног основа биће постављено обавештење о забрани скидања усева и упутсво о плаћању накнада за коришћење државног пољопривредног земљишта, а које ће поставити ЈКП Универзал-Пољочуварска служба.

 

  1. Ово Обавештење биће истакнуто на интернет страници Општине Алибунар, на огласној табли Општинске управе општине Алибунар и на огласним таблама месних заједница и месних канцеларија на територији општине Алибунар,

 

  1. За сва додатна питања обратите се Пољочуварској служби на број телефона: 060/641 00 45 или Општинској управи општине Алибунар на број 013/642-102.

 

Број:  320- 1 /23-04

Алибунар, 12.05.2023. године

 

 

ОПШТИНА АЛИБУНАР

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Зорана Братић