25. 07. 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ РАЗМАТРАЊА ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2023.Г.

 

Обавештавамо заинтересовану јавност да је Комисија за оцену пројеката удружења грађана по Јавном конкурсу за финансирање програма и пројеката удружења грађана односно невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2023.г. одржала своју радну седницу дана 05.07.2023.г., о чему је сачињен Извештај.

Сагласно одредби члана 14. Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине Алибунар (”Службени лист општине Алибунар”, бр. 5/2018), учесници конкурса имају право приговора у року од 5 дана од дана објављивања предлога ранг листе. Одлуку о приговору комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Након одлучивања по приговорима, односно уколико није било приговора, комисија утврђује коначну ранг листу. Коначна ранг листа објављује се на званичној интернет презентацији Општине Алибунар и против ње није дозвољен приговор. Коначну ранг листу и предлог одлуке о суфинансирању пројеката удружења грађана комисија доставља Општинском већу општине Алибунар. Општинско веће општине Алибунар доноси одлуку о суфинансирању пројеката удружења грађана.

Текст Извештаја може се преузети ОВДЕ..