25. 10. 2022.

У циљу унапређења уређења и одржавања хигијене насеља, Општина Алибунар је и ове године издвојила средства за набавку парковског мобилијара за сва насеља Општине.

Ради се о набавци металних стубних канти и дрвено/металних клупа за седење која ће се углавном поставити у централним деловима насеља и парковима.

Опрема је подељена Месним заједницама свих насеља која ће организовати и извршити њихово постављање.

Уједно, моле се грађани да се према наведеној опреми односе са пажњом доброг домаћина.