ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕК „ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР“ У КО СЕЛЕУШ, КО ВЛАДИМИРОВАЦ И КО НОВИ КОЗЈАК

 

 

Оглас за нацрт плана

ИД ПДР Ветроелектрана Алибунар за ЈУ – текстуални део

ИД ПДР Ветроелектрана Алибунар за ЈУ- графички део