Преузимање документа везана за скидање и транспорт усева са пољопривредног земљишта у државној својини 

Јавни позив