Преузимање докумената везана за вршење услуге скидања и транспорта усева са пољопривредног земљишта у државној својини
1. Јавни позив